Företaget

ALMO HARDWOOD AB, SVERIGE

Företaget startades 1950 på den lilla orten Österbymo i södra Östergötland av Åke Blom, nuvarande ägarens far. Från början var namnet Bloms Såg. På 60-talet började en inriktning av produktionen mot lövträvaror. Då i form av okantat, sågat virke som till stor del såldes till lokala möbelfabriker. Under 90-talet etablerades en produktion av lövträvaror i Lettland och i samband med det ändrades namnet till Almo Hardwood AB. Verksamheten har sedan dess utvecklats till produktion och försäljning av lövträvaror i Lettland och handel med lövtimmer i Sverige.

Almo Hardwood AS, Lettland

Almo Hardwood AS etablerades i slutet av 90-talet i Aluksne i nordöstra Lettland. Ett område som har en bra råvarubas för förädling av lövträ. Idag består verksamheten av ett modernt sågverk specialiserat på lövträ. Vi har här en specialanpassad såglinje, en större sorteringslinje, torkar och en fastbränsleanläggning. Vi producerar sågat/hyvlat virke, kapade ämnen samt hyvlade komponenter och limfog.