Välkommen till
Almo Hardwood

Vi är specialiserade på lövträprodukter och har verksamhet i Sverige (Almo Hardwood AB) och i Lettland (Almo Hardwood AS). I Sverige bedriver vi handel med lövtimmer och i Lettland har vi vår produktionsenhet.

Vi producerar och säljer lövträvaror i följande former:

  • Sågade och hyvlade varor
  • Kapade ämnen
  • Hyvlade komponenter
  • Limfog

Kontakta oss

 

info.sweden@almohardwood.com

Queckfeldtsgatan 90, 571 37 NÄSSJÖ