Björkar Trä Österbymo trävaru
Björk Algolv
fonster

I och med KG List:s förvärv av Almo Hardwood:s produktion av ek vid anläggningen i Österbymo, ändras namnet på denna verksamhet till Österbymo Hardwood AB. För mer information gå vidare till den nya hemsidan www.osterbymohardwood.se

Vår produktion och försäljning av björk berörs inte av detta förvärv. För mer information klicka bort rutan och gå vidare på denna hemsida.